Skip to main content

Művek a nőkről, tanulási jogaikról a kora újkori Itáliában

Item Preview

texts
Művek a nőkről, tanulási jogaikról a kora újkori Itáliában


Published November 5, 2012
SHOW MORE


Zusammenfassung: Dieser Aufsatz, derein Teilergebnis einer großen Forschung der Geschichte der Frauenerziehung des XVI-XVII. Jhs. ist, zeigt für uns nach einer kurzen europäischen Zusammenfassung die italienische, hauptsächlich durch Frauen geschriebene, Druckschriftsquellen der Frauengeschichte aus dieser Zeit. In der Frühneuzeit hatten alle Länder des Kontinents begünstigte Aufmerksamkeit für Frauen, Frauenrechte und für Attribute, Bildung, Lehrmöglichkeiten der Frauen. Dieses Interesse hatte Italien auch, das Land mit dem Erbe des Renaissance, wo ein paar einzigartig interessante, für das spätere Zeitalter inspirierende Werke vom Frauenschutz, entstanden sind. Der Aufsatz beschäftigt sich in erster Linie mit den zum Thema gehörenden Schriften von Lucrezia Marinella und Arcangela Tarabotti.

A tanulmány rövid európai kitekintést követően bemutatja a XVI-XVII. század nőtörténetének főbb, leginkább nők által írt itáliai nyomtatott forrásait, egy tágabb, a korszak teljes nőnevelés-történetét vizsgáló kutatás részeredményeként. A kora újkorban a kontinens valamennyi országában kiemelt figyelem fordult a nők, a nők jogai, tulajdonságai, művelődése és tanulási lehetőségei irányába. Ez így volt a nevelés vonatkozásában kiemelkedően gazdag reneszánsz örökséggel rendelkező Itália esetében is, ahol néhány páratlanul érdekes és későbbi korok számára is inspiráló nővédelmi munka született. A tanulmány elsősorban Lucrezia Marinella és Arcangela Tarabotti témához kapcsolódó írásait veszi számba.


Year 2012
Pages 11
Language Hungarian
Collection opensource
Notes Szerző: Kéri Katalin Cím: Művek a nőkről, tanulási jogaikról a kora újkori Itáliában Megjelenés: In: Bús Imre – Klein Ágnes – Tancz Tünde (szerk): Értékörzés és -átadás — Nevelés- és művelődéstörténeti tanulmányok (Jubileumi kötet Kurucz Rózsa tiszteletére). PTE IGYK, Szekszárd, 2012, 17-23. o. Licenc: © Kéri Katalin, 2012 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5] A szerző: Prof. dr. Kéri Katalin, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék; PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője. Kutatási témái: a magyar és európai nőnevelés története az újkorban; Európán kívüli területek neveléstörténete és annak ábrázolása a nyugati neveléstörténet-írásban; gyermekkor-történet. Publikációi az MTMT adatbázisában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001418 A szerzők által feltöltött, szabadon felhasználható dokumentum. (Forrás/Source: http://kerikata.hu) It's Free document!

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
texts
eye 624
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 162
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 328
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 366
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 157
favorite 0
comment 0